พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ

พิธีบวงสรวงศาล

พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ คือ การบวงสรวงที่เจ้าบ้านทำขึ้นเพราะเป็นการเชิญองค์พระภูมิเข้ามา สถิตย์ไว้ในศาลพระภูมิข้างในบ้านเรือนของเรา ในบริเวณที่เราได้ทำการตระเตรียมไว้ เพื่อดูแล เพื่อความเป็นมิ่งขวัญ ของบ้านที่อยู่ของเรา ของที่ท่านต้องเตรียมนอกจาก ศาลพระภูมิ แล้วนั้นสิ่งหนึ่งเลยที่ต้องนึกถึงคือ แท่นศาลว่าเจ้าบ้านจะต้องทำขนาดเท่าไหร่เพื่อไม่ให้กินพื้นที่ในส่วนอื่นของที่อยู่อาศัยมากจนเกินไป ความสูงนั้นไม่เกิน 1 เมตรเพราะว่ามีผู้กล่าวว่าที่ว่า ศาลพระภูมิ เป็นธาตุดินถ้าเหนือจากพื้นเกินไปจะไม่ได้รับแรงจากผืนดิน ทิศทางในการวางจะต้องไม่บดบังตัวบ้าน ไม่หันประทะกับตัวบ้าน ไม่ตรงกับส้วม

Read more