ขายรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณ

รูปปั้นท้าวเวสสุวรรณ เสริม โชคลาภ การบูชา ทำอย่างไรให้รวย

พวกเราจะเคยเห็นรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณ ในรูปแบบของรูปปั้นยักษ์ ท่าทางกราดเกรี้ยว น่าเกรงขาม เครื่องแต่งกาย ทำจากทองประดับด้วยอัญมณีงดงาม มีความเชื่อที่ว่า ท้าวเวสสุวรรณนั้นเป็น เจ้าแห่งอสูรทั้งปวง และเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติทั้งปวง  จึงมีหลักความเชื่อที่ว่า ท่านใดนำรูปจำลอง ของท้าวเวส จะทำให้ ท่านนั้น พบกับความมั่งมี มีเรื่องเล่าว่า ท่านเป็นคหบดี มั่งคั่ง ได้กระทำการสละทรัพย์สมบัติ

Read more